Храненето и костната система при децата

 

Известна ни е ролята на здравата костна система в живота на човека. Но много рядко се замисляме, че тя започва да се изгражда още когато индивидът е в ембрионално състояние и се усъвършенства в детско-юношеската възраст. Знаем също и основните елементи, които я изграждат: калцият, калия и витамин D. С изключение на последния, част от който идва от слънцето, останалите се приемат чрез храната на бременната, е майчината кърма, а след това от детската диета. И ще остане в периода на зрялата възраст така, както е изградена.
В настоящата статия се дискутират някои въпроси върху ролята на храната в изграждането на костната система във фазата на нейното изграждане, в детско-юношеския период.

Нуждата от калций
Всепризнато е, че приемането на оптималното количество калций е гаранция за костното развитие при децата. Нередовното консумиране на мляко, богато на калций, води до недостатъчно изграждане на костна маса. Но все още се спори за необходимото му количество. Обикновено се счита, че оптималното количество е 1000 мг/дневно. Но едно неотдавнашно контролно изследване, при което са приложени различни дозировки (от 700 до 1200 мг/л), показва, че съдържанието на комличеството в плазмата не кореспондира на приетото количество. От тук изводът, че необходимото количество трябда да се отчита не по приемане на количеството, а по способността на организма да го абсорбира.

Нуждата от Витамин D

Проучванията показват, че в късната юношеска възраст количеството на витамин D в организма намалява. Дори малките намаления (<50 nmol/L) се отразяват негативно върху развитието на костната система.
Това налага допълнително приемане на витамина в тази възраст.

Ролята на плодовете и зеленчуците

Много проучвания показват, че плодовете и зеленчуците имат решаващо значение за развитието на костната система. Това се дължи на високото им съдържание на витамин К и С, на антиоксиданти, фотоестрогени и на калий, които допринасят за минералната наситеност на костите. Съществува постоянно съотношение доза-отговор между калия в урината и костно минералния дензитет, което дава основание за утвърждаването му като нов диагностичен тест.

Диетата на бременната

Влиянието на храната върху скелетното развитие на детето започва още в матката. Ембрионалното изграждане дава отражение върху костното развитие до 16-годишна възраст след раждането. Храната на бременната трябва да съдържа в достатъчно количество минералите калций, магнезий, фосфор, калий, фолати  и протеини. Обратно, прекалената употреба на масти оказва негативно влияние върху костния минерален дензитет. Друго проучване показва, че високото съдържание в майчиния серум на 25-xydroxivitamin D (прекурсора на витамин D, чието основно депо се намира в кожата) оказва благотворно влияние върху развитието на костната система на плода.

Майчината кърма

Редица изследвания сочат, че в първите дни след раждането съдържанието на витамин D в майчиното мляко е намалено. Но това е временно. Максимално продължителното кърмене оказва положително влияние в развитието на костната система до 8, а според някои автори дори до 16 годишната възраст на детето.

Солта

Продеведине досега изследвания не намират връзка между нивото на натриевия хлорид в урината и костната консистенция. Неизвестно остава и влиянието на нивото му в кръвта. Това изисква допълнителни проучвания.

Безалкохолните напитки

Наличните проучвания показват, че извънредната консумация на карбонатните напитки оказва отрицателно влияние върху костния интензитет при децата. Някои автори поставят на първо място кока-колата. Обаче няма достоверни данни дали карбонатните напитки действат директно или поради заместване на млякото.

Заключение

Хранителните фактори лежат в основата при изграждането на костната система.

Nutrion and bone health in Children.
Clinical Laboratory International,2008,32,1,10-11
G.Jones, T.Winzenberg
Menzies Research Institute Hobart, Australia