Стволови клетки

Стволовите клетки притежават уникалното свойство да могат да се развиват в какъвто и да е друг вид телесна клетка. Тъй като те не са  индивидуално диференцирани, тяхното  по-нататъшно използване не е предварително определено. Тази неограничена способност за преобразуване и приспособяване ги прави толкова специални и заредени с голям потенциал. Всички други клетки в тялото са предопределени за определени функции и структури и не могат да се доразвиват. В зависимост от стадиите им на развитие различаваме ембрионални и зрели стволови клетки.

Ембрионални стволови клетки

Ембрионалните стволови клетки се определят като многофункционални, защото са в състояние да се развиват в специализирани клетки. За разлика от зрелите стволови клетки те притежават по-голям потенциал за диференциация, а с това и по-гъвкава способност за приложение. Тези свойства правят възможно възстановяването на цялостни организми (клониране). Стволовите клетки се извличат от яйцеклетка след оплождането и затова спадат към първите стволови клетки в развитието на човека. Диференцирането на човешките ембрионални стволови клетки в организма, например в нервни клетки, се утвърждава през 1998 г. Тези клетки са добити и съхранени в замразено състояние от излишните ембриони при изкуствено оплождане на жена, тоест били са получени при оплождане инвитро. Основната цел на този процес е използването на ембрионални стволови клетки за подменяне на повредена тъкан (терапии за подмяна на клетки). Тъй като използването на ембрионални стволови клетки и до днес е подложено на  непрекъсната критика от етична гледна точка, НаноРепро АД избра приложението изключително само на зрели стволови клетки.

Зрели стволови клетки

Докато ембрионалните стволови клетки съществуват само в ранния стадий от развитието на ембриона, то зрелите стволови клетки са налице и след раждането. Те притежават способността да се делят. За терапевтични цели досега са били използвани зрелите стволови клетки предимно от костния мозък или пъпната връв. Задачата им е образуването на различни видове клетки, които да поемат функциите на възстановяване на повредена или умираща тъкан. Те представляват необходима предпоставка за живота ни и могат да бъдат разглеждани като един вид ”резерва”. Предимството на зрелите стволови клетки е в неоспорваната етика на тяхното приложение.  Поради многостранните си свойства и способността положително и ефективно да влияят на оздравителните процеси в тялото, зрелите стволови клетки са основен елемент на медицината в бъдеще.