Изследване гликиран хемоглобин

Гликиран Хемоглобин ( HbA1c ).

За оценка на провежданото лечение при захарен диабет заедно с кръвнозахарния профил се използва и определяне продуктите на гликиран хемоглобин или това е неензимно гликиране на серумни протеини, фруктозамин.

Кръвнозахарният профил показва предимно дневните колебания на кръвната захар. Продуктите от неензимно гликиране (гликирания хемоглобин) дават обективна представа за нивата на кръвната захар за един по-дълъг период от време предшестващ изследването.

Гликираният хемоглобин отразява качеството на контрола върху кръвната захар за период от 4-8 седмици преди момента на изследването. Това означава, че за да са нормални стойностите на гликирания хемоглобин е необходимо нивата на кръвната захар да са били в границата на нормата 4-6 седмици преди изследването.

За да се говори за добра компенсация на захарния диабет е необходимо количествата на гликирания хемоглобин да са под 6,5 % (съобразно използвания лабораторен метод). За нормални се приемат стойности на гликирания хемоглобин в границите 4%–5.9%.

Гликираният хемоглобин е по-точен показател за оценка качеството на провежданото лечение и компенсация на захарния диабет.

С изследване на този показател се избягват редица фактори и състояния, които биха повлияли за повишаването или понижаването стойността на кръвната захар непосредствено преди изследването.