Изследване скорост на утаяване на кръвта

Скорост на утаяване на кръвта

Скоростта на утаяване на кръвта се измерва с т. нар. еритроцитен стълб (ESR) или „реакция на Бирнаки”. Това е неспецифично определя на възпалителен процес, широко използвано като контролен медицински тест.

За осъществяване на теста, некоагулираща кръв се поставя във вертикална тръбичка, спрямо чиято височина се определя нивото на червените кръвни клетки в mm/h.

При наличие на възпалителен процес, повишеното количество на фибриногена в кръвта предизвиква слепване на червените кръвни клетки. Образуват се струпвания от клетките, които по-бързо се утаяват. Тези струпвания се получават и при наличие на лимфопролиферативни смущения, където един или няколко имуноглобулини се секретират в големи количества.

ESR се увеличава при всечки случаи предизвикващи възпаление. ESR намаляава при анемия, когато клетките са болни, полицитимия и цялостен блок на сърцето. Стандартният ESR при жение е малко по-висок.

Въпреки честото му назначаване, това изследване не дава достъчно информация. Използва се най-много при поставяне на диагноза на заболявануия като миелома, темпорален атрит и полимиалгия реуматика, при които той може да превиши 100 mm/hour.

Широко се прилага като диференциялна диагноза при болестта на Кавазаки и може да се повиши при хронични инфекциозни състояния като туберкулоза и инфекциозен еднокардит. Той е и част от серията от излседвания прилагани при тежки вътершни възпаления у деца.

Изследването при деца показва какъв е ефектът от лечението при съответни възпалителни заболявания като темпорален атрит, полимиалгия реуматика и ревматоиден артрит. Прилага се и при болестта на Хочкинс.

Диагностициране на човек у който няма някакви симптоми е трудно и методът е слабо информативен. При възникване на съмнения за дадено заболяване, стойността на ESR се възприема като степен на заболеваемост.

Нормалната стойност на ESR се измерва вв mm/hr или милиметри за час.
Стойността се покачва при наличие на анемия и при чернокожи хора.
Стандартната определена ESR стойност е: