Изследване на време на кървене

Време кървене е медицинско изследване, с което се определя нормалната реакция на организма при кръвотечение от наранено място.

Изследването се изразява в разрязване на кожата на долната страна на предмишницата, в място където няма видими вени или окосмяване. Разрезът е стандартен и се прави с точно определена ширина и дължина.

Ръката се привързва с монщук над мястото на прореза, за да поддържа венозното налягане в определени граници. Времето, за което спира кървенето на разреза, се измерва с времето, за което се образува защитна тапа в отворената рана. Спирането на кървенето може да се установи като на няколко секунди се попива появилата се кръв, докато това спре да се случва.

Времето на кървене зависи от сподобността на организма да затваря отворени рани, някои синдроми свързани със съдовете и болестта на фон Вилебранд, но не от други коагулиращи фактори като хемофилия. Заболявания, при които се наблюдава продължително кървене, включват и тромбоцитопения и частична коагулация във вътрешността на кръвоносните съдове.

Аспиринът и други циклооксигеназни инхибитори може да увеличи значително времето на кървене. Отбратно, вещества като хепарин и други, оказват сериозно влияние на коагулиращите фактори, въпреки че в някои случаи се наблудава и при тях увеличаване на времето за кървене.

Хора страдащи от болестта на фон Вилебранд, обикновено имат удължено време на кървене, поради факторът на Вилебранд, който е постоянен аглутиниращ фактор. Той не може да се използва, обаче, за ефективна диагноза.

Нормалната величина за време на кървене е в границите от 2 - 9 минути, в зависимост от диагностичният метод, по който се определя.