КАКВО Е ФЪН ШУЙ (ФЕНГ ШУЙ)

“Ако искаш да промениш живота си, премести 27 предмета в своя дом” - древна китайска мъдрост
В центъра на Хонк Конг се издига Китайската Банка. Банка, като банка - съвсем като другите. Но от обитателите на съседните сгради постоянно постъпвали жалби, съвършенно непонятни за съзнанието на европееца. Тези жалби били насочени срещу “острите ребра” на банката, които “облъчвали” близките постройки с негативна енергия. Като резултат, се налагало потърпевшите да оборудват офисите си с изкривени огледала, за да се предпазят от нещастия. С две думи “не банка, а цяло нещастие”.
У нас никой не би обърнал внимание на подобни жалби, но на Изток към “негативната енергия” се отнасят с разбиране и в резултат шестте ниски етажа на фаталната сграда били преустроени, а оребряванията премахнати. С този проблем се справили специалисти “шамани” - майстори на фенг шуй.
МАЛКО ФИЛОСОФИЯ
Изтока винаги е бил интересен и притегателна сила за Запада. Следвайки модните тенденции към шинуазри, дзен-будизма и др. се появи и увлечението по Вън Шуй или Фенг Шуй. Самото понятие feng shui се интерпретира различно: някои азиатски майстори го смятат за приложна, естествена наука, а други - за учение за тайнствените метафизични сили. За нас е важно основното схващане, че Feng Shui е изкуство за разместване и разполагане на предметите около нас с цел подобряване на начина на живот.
Изкуството Фенг Шуй, съчетаващо в себе си елементи на мистика, здрав смисъл и добър вкус, в превод от китайски означава “вятър, вода”. За пинонер на Фенг Шуй се смята великият китайски мъдрец Конфуций. Съгласно неговото учение, в света съществува сила, свързваща човека с околната среда - Ци или Чи (в превод означава дух, енергия или дихание от космоса).
Чи (Chi) е философско, духовно понятие, но в същото време и материално, съвършено конкретно. Чи е един от древните йероглифи, с който китайците са означавали термините пара, въздух, дихание. Всичко в света съдържа (носи в себе си) Чи: планините, водите, дърветата, камъните, зданията, мебелите, машините, компютрите ... и разбира се, хората. Тази неуловима, но вездесъща енергия “тече” по улици, пътеки, реки, железници, стълбища и коридори, прониквайки през вратите. Или не тече никъде, спотайвайки се в острите ъгли и потъвайки в ненужните мебели, запълващи домовете ни. За да се построи правилно едно жилище и да се разположат хармонично мебелите в него, трябва да се вземат под внимание много фактори. Хората, разположени правилно във физическата вселена имат повече късмет, добър брак, сщастливо семейство, успешна кариера, здрав и дълъг живот.
Фенг Шуй разглежда дома или работното място като жив организъм, намиращ се или в хармония с вас, или в противоречие. Както беше казано, главното е енергията да протича през помещението бавно и спокойно, а не да преминава “в галоп” и да затормозява. Дългите коридори, характерни за множество сгради, са като скоростно трасе за положителната енергия - тя преминава по тях със свистене. Но ... разполагането на огледала дава възможност тази скорост да се намали и живителната Чи енергия, да се насочи към всички кабинети и ъгли.
Огромно значение, експертите по Фенг Шуй отдават на местоположението на бюрата и столовете в офисите. Те трябва да се разполагат по диагонал колкото се може по-далеч от вратата. Тези, които седят с гръб към вратата, привличат към себе си неприятности и неуспехи. Изобщо, детайлите, изглеждащи така маловажни - като например неудобен стол, контрастна светлина, маси с остри ръбове - изсмукват енергията.
Главното в планирането на работното място е правилното поставяне на бюрото. Ориентацията на изток е благоприятна за стартиращите бизнесмени. Енергията на изгряващото слънце действа заедно с тях. Северозападната ориентация е благоприятна за тези, които се стремят към лидерство, доброволно поемат организаторски и управленски задължения, търсят отговорни постове. Юго-изток - привлича съзидателната, творческата енергия. Запад е подходящ за стабилен бизнес, а чистото южно ориентиране може да предизвика напрежение и стрес.
Принципът на петте елемента е още един крайъгълен камък в теорията на Фенг Шуй. Дърво, метал, вода, земя, огън присъстват във всичко, в този смисъл и у човека. Елементите могат да се поддържат един друг, образумайки хармония и уют, или да разрушават - тогава всичко в дима върви наопъки, съпрузите се карат, децата имат проблеми в училище, възрастните боледуват. Четирите елемента (без земята) съответстват на четирите посоки на света, на животни, цветя, посоки, годишни времена, материали и форми.
Всеки предмет от интериора може да се класифицира според петелементната система Фенг Шуй. Това създава безрайно количество варианти и комбинации и дава възможност на творчеството и фантазията да се разгърнат. Кой елемент управлява човека се определя по датата на неговата поява. Базирайки се на тази информация, специалистите по Фенг Шуй дават препоръки. Например: на “огнен” тип човек не се препоръчва да “наводнява” дома си с аквариуми, компютри, стъкло и други “мокри” предмети и вещи, за да не загаси жизнения си плам.
Майсторите по Фенг Шуй не препоръчват отведнъж да се пренарежда много предмети, защото това пречи на естественото проследяване на положителните въздействия, които настъпват.

Съгласно тази карта цялото пространство (в дадения случай жилище или кабинет) се разделя на осем сектора. В центъра се намира знака ИН-ЯН, свързващ всичко на света. Как да се възползваме от тази схема? Много просто. Представете си (или още по-добре нарисувайте си) план на вашето жилище, а върху него наложете пропорционално увеличен квадрата ба-гуа. Страната, където са разположени цифрите 8-1-6 трябва да съвпадне със страната, на която се намира входната врата.
Сега можете да направите някои изводи - кое къде се намира във вашия случай. Например: в зона 4 - Богатство - е разположен гардероб, покрит от куп дрехи, половината от които не сте обличали повече от година. Тогава чудно ли е, че имате проблем с парите, че техният поток е в застой? Или в зона 8 - знания - е разположено леглото, на което спите ... Триябва ли ви обяснение, защо имате проблеми с обучението? ...
Ако жилището ви е с точна правоъгълна форам, смятайте се за късметлии, провървяло ви е. Това е благоприятна форма, точно както осмоъгълната, която обаче се среща много рядко (или въобщве не се среща). Проекциите и отворите в плана, съответно, увеличават или понижават зоните на ба-гуа.
Сега нека да подредим символиката.
Посоки на света:
- Изток - дърво, зелен дракон, пролет, дървени предмети, форми във вид на колони.
- Юг - огън, червена птица, лято, материали от изкуствен (пластмаса, гума или естествен /кожа/) произход, островърхи форми.
- Запад - метал, бял тигър, есен, метални предмети, кръгли форми.
- Север - вода, черна костенурка, зима, предмети от стъкло, абстрактни течащи форми.
- Център - земя, жълт цвят, кирпич и глина, квадратни и равни форми.
Петте елемента:
- “Дървени” знаци - съответната мебел, растения, коприна и памук, тапети, драпировки, памучни материи (простыни), изображения на пейзажи, градини и цветя, столова, детска стая, ресторант.
- “Огнени” знаци - всички источници на светлина (електричество, свещи, камини), лицева кожа, мъх, пера, коприна, кожа, животни, изображения на хора и животни, кръв, химия, Божи храм, интелект, кухня, библиотека.
- “Земни” знаци - керамика, кирпич, изображения на пустини и поля, жилищи в блок, ферма, гараж, тунел.
- “Метални” знаци - скали и камъни, скулптура, пари, бижутерски изделия, железопътни пътища.
- “Водни” знаци - кристали, стъкло, огледала, средства за връзка и комуникации, поща, вана, пералня, реклама, изкуство, литература, музика, компютър.