Сменяме личния си лекар до 30 юни

  До 30 юни здравноосигурените имат право да сменят общопрактикуващия си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса.
Пациентът може да избере нов общопрактикуващ лекар в цялата страна, без да се налага лично да се отписва от листата на досегашния си лекар.
Необходима е регистрационна форма за постоянен избор, която се попълва
при предпочитания от тях общопрактикуващ лекар. В РЗОК има информация за местата, откъдето формата може да се закупи.
При новоизбрания лекар се представя и здравноосигурителна книжка
и документ за актуален здравноосигурителен статус. Ако пациентът все още няма здравноосигурителна книжка, смяната се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор на личен лекар.
Информация за лекарите, сключили договор с НЗОК има в РЗОК, където са изложени списъци с техните имена, адреси, телефонни номера и специалности.
Следващата смяна на личен лекар ще бъде през декември. Хората, които живеят в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото, извън постоянното им местоживеене. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на личен лекар. Формулярът се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигурения за периода на пребиваването му на новото място.