Изследване на червени кръвни клетки

Еритроцити – червени кръвни клетки (RBC).Броят им зависи от пола, възрастта, приемането на храна, надморската височина и други. Намаляване броя на еритроцитите е характерен индикатор за състояние на анемия. Увеличаване броя на еритроцитите е характерено при новородени бебета и при по по-голяма надморска височина. Патологично увеличаване броя на еритроцитите е първично състояние при заболяването еритремия и вторично при хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, загуба на голяно количество течности и други.

Хемоглобин (Hb).

Концентрацията на Hb се определя според пола, възрастта, надморската височина и други. Измерва се в gr/l според универсалната международната система за мерните единици. Нормални стойности за мъж са 136 - 180 g/l, а за жени 120 - 160 g/l. При анемия концентрацията на Hb в кръвта се понижава. При заболяване от еритремия концентрацията на Hb в кръвта се повишава успоредно с броя на RBC. Като вторично състояние концентрацията на Hb може да се повиши при "белодробно" сърце, вследствие хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, сърдечна декомпенсация и други.

Хематокрит (HCT ).

Дава информация за обема на количеството кръвните клетки в общия обем кръв. В норма хематокритът за мъж е 0.36 - 0.5 l/ l, а за жена - 0.32 - 0.47 l/ l. Намалява при анемии. Повишава се при състояния протичащи с увеличение на еритроцитите.

Среден обем на еритроцитите ( MCV).

Намалява при някои видове анемии, например желязодефицитната анемия. Увеличава се при други като пернициозна анемия.

Средно съдържание на Hb в еритроцита (MCH).

Дава информация за хемоглобиновото съдържание в еритроцита. Важен показател за оценяване на анемичните състояния.

Средна концентрация на Hb в еритроцита (MCHC).

От значение е при анемични състояния.

Дивиация - разсейване на еритроцитите в зависимост от обема им (RDW).

Увеличава се при анемии, при които е налице анизоцитоза (наличие на еритроцити с различна големина, извън физиологично допустимите граници).

Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ).

От значение за СУЕ са възраст, пол и други. Физиологично умерено ускорена СУЕ се наблюдава при бременни жени от третия месец на бременността до втора, трета седмица след раждането. Пробата е неспецифична. Не е спешен показател.
СУЕ в норма за мъж до 50 г. е 18 mm/h, над 50 г. - 22 mm/h, а за жена до 50 г. - 25 mm/h, над 50 г. - 30 mm/h.
Ускорява се при много заболявания, най-често 2-3 денонощия след появата на клиничните прояви и се нормализира 1-2 седмици след отзвучаването им. Ускорена СУЕ се наблюдава при възпалителни заболявания, гнойни процеси, туберкулоза, тумори, колагенози и други.

Ретикулоцити

Дават информация за регераторната способност на костния мозък. Увеличаването им (ретикулоцитна криза) е добър прогностичен белег по време на адекватно лечение на даден вид анемия.

Морфология на еритроцитите (мануално).

Характеризира състоянието на червените кръвни клетки. Промени в морфологията им като големина, форма, оцветяване, наличие на включвания се установяват при различни анемични състояния.