Изследване на тромбоцити

Тромбоцити (PLT).

Първична тромбопения - намаляване броя на тромбоцитите. Наблюдава се при болестта на Верлхоф. Вторична тромбопения - наблюдава се при инфекциозни заболявания, отравяния с химични вещества и медикаменти, левкози и други.
Тромбоцитозата - повишаване броя на тромбоцитите. Също бива първична и вторична. Вторичната се наблюдава при хронични възпалителни процеси, карциноми, при спленектомия (отстраняване на далака) и други.

Среден обем на тромбоцитите (MPV).

Показател, които се определя аналогично на MCV при еритроцитите.

Обемното участие на тромбоцитите в общия обем кръв (PCT).

Показател, които се определя аналогично на хематокрита.

PDW.

Показател, които се определя аналогично на RDW при еритроцитите.