Тазовата възпалителна болест увеличава риска от полово предавани заболявания

Тийнейджърите, лекувани за тазова възпалителна болест (ТВБ), имат повишен риск от последващи сексуално трансмисивно заболяване или повторна ТВБ, сочат резултатите на проспективно проучване, публикувано в ноемврийския брой на Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.
Ако момичетата с ТВБ не променят сексуалното си поведение, рискуват развитието на повторна ТВБ и полово предавано заболяване, които от своя страна могат да доведат до хронична тазова болка, ектопична бременност и тубарен стерилитет.
В проучването били включени 110 млади момичета, лекувани амбулаторно за ТВБ, които били проследени за повторна ТВБ или/и полово предавани инфекции с Neisseria gonorrhoeae и Chlamydia trachomatis.
По време на 48-месечното проследяване 34% от пациентите били диагностицирани с полово предавано заболяване, като средният период за диагнозата бил 377 дни. От тези пациенти с полово предавано заболяване и/или ТВБ, 67% имали хламидия, 11% - гонорея, а 44% - ТВБ. Възрастта и застрахователният статус не били свързани с установените резултати.
Тийнейджърите с ТВБ имат повишен риск от последващи ТВБ и сексуално трансмисивно заболяване в рамките на 48-месечен период, отбелязват авторите на проучването. При тези уязвими пациенти трябва да се вземат мерки за намаляване на този риск, тъй като ТВБ или полово преносимите заболявания могат да засегнат сериозно репродуктивните способности, особено на младите момичета.