Аборти

Аборти

Абортът е преждевременно прекъсване на бременността. В разговорната реч при спонтанни аборти се използва и думата помятане. В зависимост от причините довели до аборта се разграничават спонтанен и изкуствен. В медицината всяка бременност не довела до живородено се счита за аборт. Темата за моралната страна на изкуствено предизвиканите аборти по желание на майката е обект на непрекъснати дебати и спорове.Спонтанен аборт (помятане) е налице когато се прекъсва бременността без външна намеса. Множество са причините, които могат да доведат до това: биологична несъвместимост на плода и майката, недоразвитост на детеродните органи, като последица от заразни, инфекциозни и др. болести, вследствие травма (физическа или психическа) при системно недохранване и т.н.Изкуствен аборт - изкуствено предизвиканият аборт е във вид на медикаментозна или хирургическа намеса. Прилага се до12-та седмица от бременността, по късен аборт крие голяма опасност за живота на майката и е в по-голяма степен морално неприемлив поради израстването на ембриона (начална форма - зародиш на живот във фетус) до плод с индивидуални белези. До предизвикан аборт може да се стигне поради медицински показания в интерес на здравето на жената, при доказано нежизнеспособен зародиш или по желание.
Според проучване направено през 2000 година сред жени в 27 държави до изкуствен аборт водят следните причини:
Ø 25,5% – Желаят да отложат раждането на дете
Ø 21,3% – Не могат да издържат дете
Ø 14,1% – Имат проблемна връзка или партньорът не желае деца
Ø 12,2% – Са твърде млади, за да бъдат родители
Ø 10,8% – С раждането би се прекъснало обучение или професионална реализация
Ø 7,9% – Не желаят деца или вече имат и не желаят повече
Ø 3,3% – Поради вероятност от не нормално (не здраво) развитие на ембриона
Ø 2,8% – Поради риск за здравето на майката
Ø 2,1% – Бременността е вследствие изнасилване, кръвосмешение или друго
Криминален аборт - всяка изкуствено прекъсната бременност чрез хирургическа намеса извършена извън специализирано болнично заведение, носи риск от смърт или други тежки здравословни последици за майката (безплодие, инфекции и др.), поради което се преследва от закона и се нарича криминален аборт. Процедура - след необходимите изследвания и доказване на бременността се постъпва в специализирана акушеро-гинекологична клиника. Самата процедура се извършва под анестезия (с локална или обща упойка) и трае около 10 минути. В зависимост от имунната система и здравословното състояние на жената общата работоспособност може да се възвърне и до 24 часа. След манипулацията пациента не се хоспитализира за повече от няколко часа. До навършване на пълнолетие на майката - абортът се извършва само със съгласието на родителите ѝ по установения законов ред. Риск за здравето-аборт обикновено се прекъсва между 7-та и 9-та седмица на бременността по-късен аборт крие риск не само за майката но и за бебето ако аборта се прекъсне по-късно риска за здравето на бебето и на майката се увеличава причини за аборт са болестите които могат да се предадат на бебето след раждането като вродената токсоплазмоза спин синдром на даун хемофилията и др а има и други заболявания от страна на майката като рубеола, епилепсия, апендицит и др.
Аборт и религия
На практика всички основни световни религии (ислям, християнство, будизъм, индуизъм, юдаизъм и др.) са единодушни в неприемането на аборта. Изкуственото прекъсване на бременността, особено когато бременността не е свързана със здравословна заплаха за майката, се определя от повечето религиозни системи като разновидност на предумишленото убийство.
Това отношение към аборта предопределя и разделението в мненията спрямо аборта на две големи течения - "за живота" и "за избора" (pro-life и pro-choice). Първото се корени в разбирането (не задължително религиозно) за висшата ценност на живота и за недопустимостта той да бъде отнеман, дори на най-ранен стадий от неговото развитие. Привържениците на течението "pro-choice" поставят акцента върху правото на майката да се разпорежда с тялото си. Възгледът се заражда в средите на феминистичните движения. Според него, плодът няма самостоятелно съществуване и ценност извън тялото на майката и следователно отношението към него може да бъде като към всяка друга част или орган от тялото.
От християнските изповедания, най-систематично учение против аборта е развила Католическата църква. Поради спецификата на организацията на Православната църква, там би било трудно създаването на единно и цялостно становище по въпроса. Все пак, по различни начини и на различни нива Православието също е изразявало своята позиция в защита на неродените деца, като специфичното в православното третиране на въпроса е едно по-чувствително отношение и към майката.
Факти и предположения
Ø повечето жени правят само по един спонтанен аборт. Рискът от нов спонтанен аборт не се увеличава и е същият като при нормалните жени - около 15%;
Ø жени над 35 години са по-предразположени към спонтанен аборт;
Ø старите хора казват, че не можеш да обрулиш здрава ябълка от дървото. Пътувания, вдигане на тежести и секс не могат да застрашат една нормално протичаща, здрава бременност.
Повтарящи се спонтанни аборти могат да бъдат причинени от:
Ø хромозомни аномалии;
Ø хормонални нарушения;
Ø физическо заболяване;
Ø имунни проблеми;
Ø проблеми от страна на матката;
Ø начин на живот на жената.