ИПОТПАЛ - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

* Ипотпал SR е противопоказан при пациенти с ипотпал хиперкалиемия (или такива със състояния, предразполагащи към хиперкалиемия), тъй като ипотпал може да доведе до допълнително повишение на серумния калий. Подобни състояния включват: хронична бъбречна недостатъчност, наследствена епизодична ипотпал адинамия, неконтролиран захарен диабет, остра ипотпал дехидратация, тежки физически упражнения при нетренирани индивиди, недостатъчност на надбъбречните жлези, разпад на тъкани или прием на калий–съхраняващи препарати (като триамтерен, спиронолактон или амилорид).

Ипотпал SR е противопоказан при пациенти, при които има причина за забавяне или стоп на пасажа на ипотпал таблетките през гастроинтестиналния тракт, като например пациенти със забавено изпразване на стомаха, езофагеална компресия, интестинална обструкция или стриктура, или такива, приемащи антихолинергични медикаменти. Поради улцерогенния си потенциал, ипотпал SR не трябва да се приема от пациенти с пептична язвена болест.

ипотпал SR е противопоказан при пациенти с бъбречна недостатъчност (гломерулна филтрация по–малко от 0.7мл/кг/мин), тъй като тук има опасност от калцификация на меки тъкани и повишен риск от развитие на хиперкалиемия.