ДОБРИЯТ ЛЕКАР НЕ ТРЯБВА ДА Е ЦИНИК

Добрият лекар може да се познае по няколко основни признака, независимо от неговата специалицация.

Ето кои са те :

1.Добрият доктор ви изслушва, без да си поглежда часовника и без да ви прекъсва с подканата „по-накратко”.

Той се опитва да вникне в нюансите не само във вашия проблем, но и в начина ви на живот, характера на работата , семейната обстановка и наследствеността и как всичко това се отразява на вашето здраве.

2.Не се отнася с пренебрежение към своите колеги, при които сте се лекували преди това.

Задължително отчита резултатите от предварително направените изследвания и анализи.

От лекар, който не уважава своите колеги и се отнася с пренебрежение към тях, едвали може да се очаква нещо добро.

3.Професионалистът не препоръчва „в движение” модни средства за лечение.

Не ви препоръчва лекарство, което може да купите само на определено място и при определен търговец, не ви изпраща в модни и суперскъпи курорти, не заявява , че ще ви излекува от всичко, включително от алкохолизъм и рак, без действително да може.

4.Когато го питате, дава информация за себе си – къде е завършил и специализирал, какви статии и дисертации е писал.

При сериозни заболявания и екстремни ситуации ви предоставя номера на мобилния си телефон.

5.Не се изтъква като тесен специалист. Много от заболяванията обхващат различни области от медицината и изискват лекарят да има широк клиничен кръгозор.

6.Качественият лекар разяснява защо назначава конкретно лечение и на разбираем за вас език разяснява кога и как трябва да се приемат таблетките.

Никога не отказва да отговори на въпроси , свързани със схемата на лечение.

7.Не страда от лечебен и диагностичен „техницизъм”.

За логично мислещия лекар дори най- съвършенната апаратура е само инструмент и източник за получаване на спомагателна информация за болестта и той няма да ви назначи лечение на сляпо, базирайки се само на изследване на кръвна картина или скенер.

8.Не се обижда и възмущава, ако разбере че проверявате диагнозата при друг специалист.

Напротив, виждайки вашите съмнения и колебания, самият той може да ви

насочи към специалисти, които да изразят и своето професионално мнение.

9.Не е изпечен циник.

За него пациентът не е източник на пари, а страдащ човек.

10.Деликатен е във финансовите взаимоотношения. Използва услугите на официалния касиер и не иска нищо освен официално обявените суми.

За да има добри и професионални лекари е нужно едно важно условие – АДЕКВАТНО И УВАЖИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ПАЦИЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРИДРУЖИТЕЛИ.

В България през последните 70 години управлението на здравеопазването е било изключително слабо.

Затова на населението е било втълпявано, че „лекарят е длъжен” и „пациента има „всякакви права, без задължения”.

Добрият пациент трябва:

---да уважава труда и личното време на своя лекар

---да е наясно , че всичко свързано с неговото здраве е предимно негово зъдължение и активно да се интересува за всички касаещи го въпроси.

---когато е в кабинета на лекаря, да представя пред него своите оплаквания като започва с обективните симптоми и завършва със свои чувства и страхове.

---никога да не „подвежда” лекаря с предположения за диагноза, с искане за консултация със специалист, с „насочване” към даден вид терапия.

---да се интересува за графика и предварително да си взима час за преглед.

---да пита своя лекар за прегледи през празнични дни, вечер и др.

---да изчисти от своя речник термини , като : „аз само за един преглед”, „аз съм само за направление, медицинско и др.”