Rh (резус) заболяване

Какво е Rh заболяване?
Rh заболяването се появява по време на бременността, там където има несъвместимост между кръвните групи на майката и бебето.
Какво причинява Rh заболяването?
Всеки човек има кръвна група, (O, A, B, или AB) и Rh (резус) фактор, който е или положителен или отрицателен. Кръвната група и Rh (резус фактор) просто означават, че кръвта на човека има специфични характеристики. Кръвната група е открита като протеини по червените кръвни клетки и в кръвта. Rh (резус) факторът е протеин, който е открит върху обвивката на червените кръвни клетки. Ако Rh фактор протеин е представен върху клетката, лицето е с Rh положителен. Ако няма Rh фактор протеин върху клетъчната повърхност, лицето е с  Rh отрицателен.
Rh факторите са генетично предопределени. Бебето може да има кръвна група и Rh фактор или на единия родител или те да бъдат комбинация от кръвната група и резус фактора на двамата родители. Rh факторите следват общ модел на генетичното наследство. Rh положителен ген е доминантен (по-силен) и дори, когато е в двойка с Rh отрицателен ген, положителният ген надделява. Например:
· Ако лицето има гени + +,  Rh факторът в кръвта ще бъде положителен.
· Ако лицето има гени + –,  Rh факторът ще бъде положителен.
· Ако лицето има гени – –, Rh факторът ще бъде отрицателен.

Бебето получава един ген от бащата и един от майката.

Ако Rh гените на бащата са + +, и на майката са  + +, бебето ще има един ген+ от бащата  и един + ген от майката.
Бебето ще бъде с + + Rh положителен.

 
 

Ако Rh фактор гените на бащата са + +, и на майката са – –, бебето ще има един + от бащата и един – ген от майката.
Бебето ще бъде с + – Rh положителен.
  

Ако Rh фактор гените на бащата са + -, и на майката са + –Rh

или

или
Бебето може да бъде
с + + Rh положителен
или
с + – Rh положителен
или
с – – Rh отрицателен

Ако Rh фактор гените на бащата са + -, и на майката са – –

или

  Бебето може да бъде
с – – Rh отрицателен
или
с + – Rh положителен

 

Ако Rh фактор гените на бащата са – –, и на майката са – –
Бебето ще бъде  – – Rh отрицателен
 
Проблеми с Rh фактора възникват, когато майката е с Rh фактор отрицателен, а бебето с положителен.
Защо е притеснително Rh заболяването?
Когато майка с Rh отрицателен има бебе с Rh положителен, могат да се появят проблеми, ако червените кръвни телца на бебето се кръстосат с Rh отрицателната майка. Това обикновено става при раждането, когато се отделя плацентата. Обаче, това също така може да се случи по всяко време, когато двете кръвообращения се смесят при помятане или аборт, при падане или при инвазивен предродов тест, като напр. амниоцентеза или изследване /биопсия/ на на хорионните въси.
Имунната система на майката вижда кръвните клетки на бебе с Rh положителен като чужди. Също както в случай, че бактерия нахлуе в кръвта, имунната система реагира чрез създаване на антитела, за да се бори и разруши тези чужди клетки. Имунната система на майката запазва антителата в случай, че чуждите клетки се появят отново, дори и при бъдеща бременност. Тогава майката е с чувствителен Rh.
Въпреки, че не е обичаен, подобен проблем при несъвместимост възниква между кръвните групи (A, B, O, AB) на майката и на бебето в следните ситуации:

Кръвна група на майката O A B
Кръвна група на бебето A или B B A
       
При първа бременност, не е вероятна проявата на чувствителен Rh. Обикновено това е проблем при следваща бременност с друго бебе с Rh положителен. По време на тази бременност антителата на майката проникват в плацентата, за да се борят с Rh положителните клетки в кръвта на бебето. По такъв начин антителата разрушават червените кръвни клетки и бебето може да бъде анемично. Анемията може да доведе до други усложнения, включително жълтеница и увеличаване на черен дроб и далак /хепато- и спленомегалия/.
Rh заболяването също така се нарича еритобластоза на плода (erythroblastosis fetalis) по време на бременността. При новороденото състоянието  се нарича хемолитична болест на новороденото (HDN).
Някой от най-общите усложнения при Rh заболяването за плода и новороденото включват следното:
• анемия (в някои случаи анемията е тежка с увеличаване на черния дроб и далак)
• жълтеница – пожълтяване на кожата, очите и лигавицата.
• Тежка анемия с увеличаване на черния дроб и далака
Оточен синдром при новороденото (hydrops fetalis) – ако това се случи, органите на плода няма да са в състояние да се справят с анемията. Сърцето започва да отслабва и се натрупва голямо количество кръв в тъканите и органите на плода. Плод с оточен синдром има голям риск да бъде мъртвороден.
След раждането може да продължи разрушаването на червените кръвни телца. Проблемите могат да включват следното:
Тежка жълтеница
Черният дроб на бебето не е в състояние да се справи с голямото количество от веществото, наречено билирубин, което се получава от деленето на червените кръвни телца. Черният дроб на бебето е уголемен и анемията продължава.

Керниктер /kernicterus/
Най-тежката форма на прекалено високо ниво на билирубин в кръвта и води до натрупване на билирубин в мозъка. Това може да доведе до припадъци, увреждане на мозъка, глухота и смърт.

Какви са симптомите на Rh заболяването?
Майката няма никакви физически признаци за Rh заболяването, но нейното бебе с Rh положителен може да има проблеми, ако майката е развила антитела. По-надолу са изложени най-общите симптоми на Rh заболяването при плода. Трябва да се има предвид, че при всяка бременност може да има различни симптоми.
Най-общо симтоматиката може да включва:
• При амниоцентецзата, амниотичната течност може да има жълто оцветяване и да съдържа билирубин.
• Ултразвукът при плода показва увеличени черен дроб, далак или сърце и задържане на течност в стомаха на плода. Симптомите на Rh заболяването могат да се разпознаят при други състояния или медицински проблеми. Винаги се консултирайте с вашия лекар.
Как се диагностицира Rh заболяването?
Ранното определяне на заболяването при майка с Rh отрицателен е много важно. Тогава рисковете за бебето могат да се определят с кръвни тестове на двамата родители (майка с Rh отрицателен и баща с Rh положителен). Заболяването може да бъде диагностицирано, ако при предишната бременност бебето е било с Rh положителен. В допълнение към пълната медицинска история и физическия преглед, диагностичните процедури при Rh заболяването могат да включват:
• Изследване на наличието на Rh положителни антитела в кръвта на майката
• Ултразвук – за откриване на увеличаването на органите или задържането на течност в плода. Ултразвукът е диагностична образна техника, която използува висока честота на звуковите вълни и компютър, за да създаде образ на кръвоносните съдове, тъканите и органите. Ултразвукът се използува, за да се види как функционират вътрешните органи и да се оцени кръвоносният поток през различните съдове.
• Амниоцентеза – за измерване на количеството билирубин в околоплодната течност. Амниоцентезата е изследване, което се прави за определяне на хромозомни и генетични нарушения и определени родови дефекти. Изследването включва проникване с игла през корема и маточната стена в плодния сак, за да се вземе проба от околоплодната течност.
• Вземане на проба от кръвта на пъпната връв по време на бременността за проверка на антитела, билирубин и анемия у плода.

Лечение на Rh заболяването:
Специфичното лечение при Rh заболяването ще бъде назначено от вашия лекар на базата на:
• Вашата бременност, цялостно здравословно състояние и медицинска история
• Степента на заболяването
• Вашата поносимост към специфични лекарства, процедури или терапии
• Очаквания за протичане на заболяването
• Вашето мнение или предпочитание
Лечението на Rh заболяването може да включва:
• Вътрешноматочно преливане на червени кръвни клетки в кръвообращението на бебето – процедура, която се извършва чрез вкарване на игла през матката на майката и през коремната кухина на плода директно в кръвоносния съд на пъпната връв. Може да се наложи да се дават болкоуспокояващи, за да се предпази бебето от преместване. Може да се наложи повтаряне на вътрешноматочното преливане.
• Преждевременно раждане, ако плодът развие усложнения (ако плодът има развити дробове, може да се предизвика раждане, за да се избегне влошаване на заболяването)
Предотвратяване на Rh заболяването:
За щастие, HDN е доста предотвратимо заболяване. Поради напредъка на предродилните грижи, почти всички жени с Rh отрицателна кръв се откриват в ранна бременност с кръвни тестове. Ако майката е с Rh отрицателен, тя ще бъде изследвана за Rh антитела. Ако не е била чувствителна, обикновено й се дават хапчета, които се казват Rh имуноглобулин (RhIg), също така известен като RhoGAM. Това е специално разработен кръвен продукт, който може да предотврати антителата при майка с Rh отрицателен, за да не реагират на положителните Rh клетки. На много жени също така се дава RhIg около 28-та седмица от бременността. След раждането на бебето, на жената трябва да й се даде втора доза лекарство в рамките на 72 часа.
RhIg разрушава всякакви Rh антитела, които навлизат в кръвообращението на майката с отрицателен Rh преди нейната имунна система да стане чувствителна. Това помага за защита на бъдещото бебе с положителен резус фактор.
Материалът е преведен от английски език от Kate


бел.ред.
Практиката в България е да се взема кръв от вената на жената в трите триместъра (3 пъти през бремеността), за да се следи за поява на автоеритроантитела и алоеритроантитела в кръвта на майката. Ако резултатът е положителен, наблюдението на майката става по-често. Обикновено се прави инжекция Immunoglobulin Anti D по време на бремеността или 48 часа след раждането, която да предотврати евентуални проблеми за плода при втора и следващи забременявания.
В повечето случаи се закупува, макар че трябва да се предостави безплатно от НЗОК.Получател Дарител
O- O+ B- B+ A- A+ AB- AB+
AB+ X X X X X X X X
AB- X   X   X   X  
A+ X X     X X    
A- X       X      
B+ X X X X        
B- X   X          
O+ X X            

Rh заболяването се появява по време на бременността, там където има несъвместимост между кръвните групи на майката и бебето.
Какво причинява Rh заболяването?
Всеки човек има кръвна група, (O, A, B, или AB) и Rh (резус) фактор, който е или положителен или отрицателен. Кръвната група и Rh (резус фактор) просто означават, че кръвта на човека има специфични характеристики. Кръвната група е открита като протеини по червените кръвни клетки и в кръвта. Rh (резус) факторът е протеин, който е открит върху обвивката на червените кръвни клетки. Ако Rh фактор протеин е представен върху клетката, лицето е с Rh положителен. Ако няма Rh фактор протеин върху клетъчната повърхност, лицето е с  Rh отрицателен.
Rh факторите са генетично предопределени. Бебето може да има кръвна група и Rh фактор или на единия родител или те да бъдат комбинация от кръвната група и резус фактора на двамата родители. Rh факторите следват общ модел на генетичното наследство. Rh положителен ген е доминантен (по-силен) и дори, когато е в двойка с Rh отрицателен ген, положителният ген надделява. Например:
· Ако лицето има гени + +,  Rh факторът в кръвта ще бъде положителен.
· Ако лицето има гени + –,  Rh факторът ще бъде положителен.
· Ако лицето има гени – –, Rh факторът ще бъде отрицателен.

Бебето получава един ген от бащата и един от майката.

Ако Rh гените на бащата са + +, и на майката са  + +, бебето ще има един ген+ от бащата  и един + ген от майката.
Бебето ще бъде с + + Rh положителен.

 
 

Ако Rh фактор гените на бащата са + +, и на майката са – –, бебето ще има един + от бащата и един – ген от майката.
Бебето ще бъде с + – Rh положителен.
  

Ако Rh фактор гените на бащата са + -, и на майката са + –Rh

или

или
Бебето може да бъде
с + + Rh положителен
или
с + – Rh положителен
или
с – – Rh отрицателен

Ако Rh фактор гените на бащата са + -, и на майката са – –

или

  Бебето може да бъде
с – – Rh отрицателен
или
с + – Rh положителен

 

Ако Rh фактор гените на бащата са – –, и на майката са – –
Бебето ще бъде  – – Rh отрицателен
 
Проблеми с Rh фактора възникват, когато майката е с Rh фактор отрицателен, а бебето с положителен.
Защо е притеснително Rh заболяването?
Когато майка с Rh отрицателен има бебе с Rh положителен, могат да се появят проблеми, ако червените кръвни телца на бебето се кръстосат с Rh отрицателната майка. Това обикновено става при раждането, когато се отделя плацентата. Обаче, това също така може да се случи по всяко време, когато двете кръвообращения се смесят при помятане или аборт, при падане или при инвазивен предродов тест, като напр. амниоцентеза или изследване /биопсия/ на на хорионните въси.
Имунната система на майката вижда кръвните клетки на бебе с Rh положителен като чужди. Също както в случай, че бактерия нахлуе в кръвта, имунната система реагира чрез създаване на антитела, за да се бори и разруши тези чужди клетки. Имунната система на майката запазва антителата в случай, че чуждите клетки се появят отново, дори и при бъдеща бременност. Тогава майката е с чувствителен Rh.
Въпреки, че не е обичаен, подобен проблем при несъвместимост възниква между кръвните групи (A, B, O, AB) на майката и на бебето в следните ситуации:

Кръвна група на майката O A B
Кръвна група на бебето A или B B A
       
При първа бременност, не е вероятна проявата на чувствителен Rh. Обикновено това е проблем при следваща бременност с друго бебе с Rh положителен. По време на тази бременност антителата на майката проникват в плацентата, за да се борят с Rh положителните клетки в кръвта на бебето. По такъв начин антителата разрушават червените кръвни клетки и бебето може да бъде анемично. Анемията може да доведе до други усложнения, включително жълтеница и увеличаване на черен дроб и далак /хепато- и спленомегалия/.
Rh заболяването също така се нарича еритобластоза на плода (erythroblastosis fetalis) по време на бременността. При новороденото състоянието  се нарича хемолитична болест на новороденото (HDN).
Някой от най-общите усложнения при Rh заболяването за плода и новороденото включват следното:
• анемия (в някои случаи анемията е тежка с увеличаване на черния дроб и далак)
• жълтеница – пожълтяване на кожата, очите и лигавицата.
• Тежка анемия с увеличаване на черния дроб и далака
Оточен синдром при новороденото (hydrops fetalis) – ако това се случи, органите на плода няма да са в състояние да се справят с анемията. Сърцето започва да отслабва и се натрупва голямо количество кръв в тъканите и органите на плода. Плод с оточен синдром има голям риск да бъде мъртвороден.
След раждането може да продължи разрушаването на червените кръвни телца. Проблемите могат да включват следното:
Тежка жълтеница
Черният дроб на бебето не е в състояние да се справи с голямото количество от веществото, наречено билирубин, което се получава от деленето на червените кръвни телца. Черният дроб на бебето е уголемен и анемията продължава.

Керниктер /kernicterus/
Най-тежката форма на прекалено високо ниво на билирубин в кръвта и води до натрупване на билирубин в мозъка. Това може да доведе до припадъци, увреждане на мозъка, глухота и смърт.

Какви са симптомите на Rh заболяването?
Майката няма никакви физически признаци за Rh заболяването, но нейното бебе с Rh положителен може да има проблеми, ако майката е развила антитела. По-надолу са изложени най-общите симптоми на Rh заболяването при плода. Трябва да се има предвид, че при всяка бременност може да има различни симптоми.
Най-общо симтоматиката може да включва:
• При амниоцентецзата, амниотичната течност може да има жълто оцветяване и да съдържа билирубин.
• Ултразвукът при плода показва увеличени черен дроб, далак или сърце и задържане на течност в стомаха на плода. Симптомите на Rh заболяването могат да се разпознаят при други състояния или медицински проблеми. Винаги се консултирайте с вашия лекар.
Как се диагностицира Rh заболяването?
Ранното определяне на заболяването при майка с Rh отрицателен е много важно. Тогава рисковете за бебето могат да се определят с кръвни тестове на двамата родители (майка с Rh отрицателен и баща с Rh положителен). Заболяването може да бъде диагностицирано, ако при предишната бременност бебето е било с Rh положителен. В допълнение към пълната медицинска история и физическия преглед, диагностичните процедури при Rh заболяването могат да включват:
• Изследване на наличието на Rh положителни антитела в кръвта на майката
• Ултразвук – за откриване на увеличаването на органите или задържането на течност в плода. Ултразвукът е диагностична образна техника, която използува висока честота на звуковите вълни и компютър, за да създаде образ на кръвоносните съдове, тъканите и органите. Ултразвукът се използува, за да се види как функционират вътрешните органи и да се оцени кръвоносният поток през различните съдове.
• Амниоцентеза – за измерване на количеството билирубин в околоплодната течност. Амниоцентезата е изследване, което се прави за определяне на хромозомни и генетични нарушения и определени родови дефекти. Изследването включва проникване с игла през корема и маточната стена в плодния сак, за да се вземе проба от околоплодната течност.
• Вземане на проба от кръвта на пъпната връв по време на бременността за проверка на антитела, билирубин и анемия у плода.

Лечение на Rh заболяването:
Специфичното лечение при Rh заболяването ще бъде назначено от вашия лекар на базата на:
• Вашата бременност, цялостно здравословно състояние и медицинска история
• Степента на заболяването
• Вашата поносимост към специфични лекарства, процедури или терапии
• Очаквания за протичане на заболяването
• Вашето мнение или предпочитание
Лечението на Rh заболяването може да включва:
• Вътрешноматочно преливане на червени кръвни клетки в кръвообращението на бебето – процедура, която се извършва чрез вкарване на игла през матката на майката и през коремната кухина на плода директно в кръвоносния съд на пъпната връв. Може да се наложи да се дават болкоуспокояващи, за да се предпази бебето от преместване. Може да се наложи повтаряне на вътрешноматочното преливане.
• Преждевременно раждане, ако плодът развие усложнения (ако плодът има развити дробове, може да се предизвика раждане, за да се избегне влошаване на заболяването)
Предотвратяване на Rh заболяването:
За щастие, HDN е доста предотвратимо заболяване. Поради напредъка на предродилните грижи, почти всички жени с Rh отрицателна кръв се откриват в ранна бременност с кръвни тестове. Ако майката е с Rh отрицателен, тя ще бъде изследвана за Rh антитела. Ако не е била чувствителна, обикновено й се дават хапчета, които се казват Rh имуноглобулин (RhIg), също така известен като RhoGAM. Това е специално разработен кръвен продукт, който може да предотврати антителата при майка с Rh отрицателен, за да не реагират на положителните Rh клетки. На много жени също така се дава RhIg около 28-та седмица от бременността. След раждането на бебето, на жената трябва да й се даде втора доза лекарство в рамките на 72 часа.
RhIg разрушава всякакви Rh антитела, които навлизат в кръвообращението на майката с отрицателен Rh преди нейната имунна система да стане чувствителна. Това помага за защита на бъдещото бебе с положителен резус фактор.
Материалът е преведен от английски език от Kate


бел.ред.
Практиката в България е да се взема кръв от вената на жената в трите триместъра (3 пъти през бремеността), за да се следи за поява на автоеритроантитела и алоеритроантитела в кръвта на майката. Ако резултатът е положителен, наблюдението на майката става по-често. Обикновено се прави инжекция Immunoglobulin Anti D по време на бремеността или 48 часа след раждането, която да предотврати евентуални проблеми за плода при втора и следващи забременявания.
В повечето случаи се закупува, макар че трябва да се предостави безплатно от НЗОК.Получател Дарител
O- O+ B- B+ A- A+ AB- AB+
AB+ X X X X X X X X
AB- X   X   X   X  
A+ X X     X X    
A- X       X      
B+ X X X X        
B- X   X          
O+ X X