Изследване на желязо

Желязо (Fe).

В състава на човешкия организъм участват над 60 олигоелемента в много ниска концентрация. Повечето от тях са жизнено важни и абсолютно необходими за нормалното функциониране на организма.

Общото съдържание на желязо при възрастен човек е около 0.7 mmol/kg при жени и около 0.9 mmol/kg при мъже или за средно тегло 70-80 kg е 63-72 mmol (3,5-4,5g). По-голямата част 62-66% се намира в червените кръвни клетки, в структурата на хемоглобина. Около 14-16% се съдържа в миоглобина и в редица ензими. Поради участието си в различни биологични процеси, това желязо се определя като функционално. Другите 20-30% от общото желязо в организма е отложено главно в черния дроб и костния мозък, а останалото количество - в далака и другите тъкани. Това е т. нар. резервно желязо. В кръвната плазма частта на желязото ед 0,2% от общото му количество.

Свободното желязо e силно токсично и относително неразтворимо. По тази прочина цялото количество в плазмата е свързано с транспортния белтък трансферин.Трансферинът се образува в черния дроб като свурзва свободното желязо в организма и го транспортира до костния мозък за синтеза на хемоглобин или към депата с резервно желязо.

Трансферинът има висок свързващ капацитет спрямо желязото. Тотален желязосвързващ капацитет е количеството желязо необходимо за пълното насищане на серумния трансферин. Това характеризира концентрацията на трансферина в кръвния серум и показва неговата потенциална способност да свързва свободно желязо до пълно насищане. По-голяма част от трансферина остава несвързан с желязо. Нарича се свободен желязосвързващ капацитет.
Основен източник за набавяне на желязо за организма са разлочни видове храни: месо, яйца, варива, риба, плодове и зеленчуци. От тях организмът усвоява около 10% от желязото, при повишени нужди резорбцията може да нарастне до 100%.

Желязо се освобождава в оранизма и при разграждането на функционално остарелите еритроцити (червени кръвни клетки), както и от резервни тъканни депа.

Ежедневните нужди от желязо за организма са индивидуални и зависят от много фактори като пол, възраст, начин на хранене, калориен разход, професия. Нуждите от желязо нарастват в следните случаи: жени с обилна менструация, бременност, кърмене, в периода на усилен растеж – деца, при повишена физическа активност.