Изследване на урея

Урея

Уреята е краен продукт от съществено знчение при обмена на белтъци в организма. Синтезът на урея се осъществява единствено в черния дроб от CO2 (въглероден двуокис) и NH3(амоняк) . За разлика от амоняка, уреята не е токсична. Тя се разтваря добре във вода, преминава през всички мембрани, които са пропускливи за вода, поради което се разпределя равномерно в тъканите на организма.
По-голямата част от образуваната уреята се отделя чрез бъбреците, малки количества се излъчват през стомашночревния тракт и кожата.

Нормално в организма уреата е със стойности между 7 и 25 mg в 100 ml кръв. В много случаи уреята може да се увеличи над или намали под границите на нормата и изследването й може да даде ценна информация за състоянието на организма.

Концентрацията на урея се повишава над границите на нормата при:

- консумиране предимно на храна богата на белтъци; повишаване резграждането на белтъци в слeдствие на инфекции, температурни състояния, тежки травми, тумори и други;

- обезводняване на организма – обилни изпотявания, повръщане, диария и други;

- при заболявания на бъбреците и пикочните пътища – остра и хронична бъбречна недостатъчност; запушване на пикочните пътища от камъни, тумори и други.

Концентрацията на урея се понижава под границите на нормата при:

- бедна на белтъци храна;

- тежки чернодробни заболявания с нарушение в синтеза на уреята;

- по време на нормално протичаща бременност.

Концентрацията на урея може да се повиши или понижи и в многодруги случаи освен в изброените по-горе.