Изследване на с-пептид

С – пептид

С-пептидът се нарича свързващ пептид и е полипептиден фрагмент, който се откъсва от молекулата на проинсулина. По този начин се образува инсулина. Синтезира се в В-клетките на Лангерхансовите острови на панкреаса от прекурсорите препроинсулин и проинсулин.

Инсулинът и С-пептидът преминават в кръвния ток едновременно и в равни количества. Затова определянето на С-пептида дава възможност да се характеризира на функцията на В-клетките на панкреаса.
Нормалните стойности на С-пептида на гладно са 0,34 – 1,803 nmol/l ( 343 – 1803 pmol/l; 1,0 – 5,4 mkg/l ).

Определянето на С-пептид в серума се ползва с някои предимства пред това на серумния инсулин. Не се наблюдава взаимодействие на инсулинови антитела с С-пептида, както и приет екзогенен инсулин няма влияние върху отчитане нивата на серумния инсулин.

С-пептидът отразява по-точно функцията В-клетките на панкреаса, тъй като има по-дълго биологично време на полуживот и това позволява неговото определяне по минималните количества откриващи се от него в черния дроб.

При І тип диабет (инсулинозависими пациенти), както първоначалните стойности на С-пептида така и тези след стимулация (ОГТТ или глюкагонов тест) са понижени.

При ІІ тип диабет (неинсулинозависими пациенти) стойностите на С-пептида не се различават от тези на здрави индивиди. Изключение правият случаите с вторично изчерпване на функционалния капацитет на ендокринния отдел на панкреаса, когато е намалена секрецията на инсулин, респ. тази на С-пептида.

В случаите, когато измерването на серумния инсулин не може да ни ориентира при диагностициране на пациент, определяне стойностите на С-пептида е особено ценено. Това се налага:

- при определяне на собствената инсулинова секреция на болни, които премат инсулинови инжекции;

- когато се налага изключване на ятрогенно инжектиране на инсулин при болни с неадекватно високи инсулинемии (изключване на евентуално симулация);

- за откриване на инсулиноми у диабетици на инсулиново лечение;

- в процеса на някои функционални тестове за изследване ендокринния отдел на панкреаса